Thủ tục xin visa Australia

0 Comments

 • Form 48R – Application to visit Australia for tourism or otherrecreational activities (Mẫu đơn 48R – Đơn xin thị thực du lịch hay thực hiện các hoạt động giải trí khác tại Úc)
Thủ tục xin visa Australia
Thủ tục xin visa Australia

Xem: http://www.immi.gov.au/allforms/index.htm

 • Bốn tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) cho mỗi đương đơn dưới 70 tuổi; 5 tấm ảnh cho mỗi đương đơn từ 70 tuổi trở lên. Ảnh chụp không được quá 6 tháng
 • Hộ chiếu đã ký tên. Hộ chiếu hết hạn hoặc chưa ký thì không được chấp nhận
 • Details of Relatives Form – Tờ khai chi tiết về thân nhân

Xem:http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/files/relativesform.pdf

 • Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại
 • Bản sao công chứng Giấy khai sinh
 • Bản gốc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương. Đối với những đương đơn làm việc tại các cơ quan/xí nghiệp của nhà nước thì Sơ yếu lý lịch có thể do cơ quan/xí nghiệp đó chứng nhận. Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng.
 • Bằng chứng về tình trạng hôn nhân(Ví dụ: Quyết định ly hôn, Giấy đăngký kết hôn, v.v.)
 •  Bằng chứng chứng minh quí vị có quyền sử dụng tài chính đủ để chitrả cho thời gian dự kiến ở tại Úc (ví dụ: bằng chứng về thu nhập của quívị ở Việt Nam, bằng chứng về các khoản tiết kiệm gửi ngân hàng, v.v). Quí vị phải cung cấp bản sao công chứng sổ tiết kiệm và/hoặc các giấy tờ khác về tàichính. Đề nghị quí vị lưu ý là giấy chi tiết tiền gửi ngân hàng nộpcùng hồ sơ phải được cấp dưới 02 tháng (tính từ ngày nộp hồ sơ).
 • Bằng chứng về sở hữu nhà cửa, đất đai hoặc các tài sản có giá trị lớn khác
 • Nếu quí vị đang đi làm – đầy đủ chi tiết về các công việc làm của quí vị, baogồm: chức danh, địa chỉ, điện thoại nơi làm việc và một giấy xác nhận của cơquan về việc quí vị nghỉ phép
 •  Nếu có trẻ em dưới 18 tuổi cùng đi – cần nộp thư ủy quyền của cả hai bố mẹ của trẻ em đó cho phép trẻ em đó đi. 

Chữ ký của cả hai bố mẹ trên thư cần phải được chính quyền địa phương xác nhận

Nếu quí vị đi thăm thân nhân, quí vị cần cung cấp thêm những giấy tờ sau đây:

 •  Bằng chứng về mối quan hệ với thân nhân đó, như bản sao công chứng Giấy Khai Sinh của thân nhân
 • Bằng chứng cho thấy thân nhân đó mang quốc tịch Úc hoặc thường trú tại Úc(bản sao công chứng hộ chiếu Úc, Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu nước ngoài cóchứng nhận thường trú tại Úc), HOẶC bằng chứng chứng minh tình trạng hoạt động của thân nhân tại Úc nếu người đó đang tạm trú, ví dụ: xác nhận họ đanghọc tập, v.v
 • Thư mời của thân nhân xác nhận hình thức mà họ sẽ hỗ trợ cho quí vị. Thư mời dưới dạng Bản tuyên thệ trước pháp luật (Statutory Declaration) là tốt nhất
 • Nếu thân nhân hỗ trợ về tài chính trong thời gian quí vị ở Úc – bằng chứng vềtài chính của người đó như giấy chi tiết tiền gửi ngân hàng hiện tại (khôngquá 02 tháng), chứng nhận việc làm và thu nhập như Giấy thông báo thuế của Cơ quan thuế Úc.

ĐỂ BIẾT THÊMTHÔNG TIN: Quý vị nên tham khảo mục Đi thăm Úc trên trang web chủ của DIAC hoặc trang web của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội để biết thêm thông tin về xin thị thực diện Du lịch.