Các loại hình quảng cáo thương mại bị cấm

0 Comments

Quảng cáo là cách doanh nghiệp truyền thông, tiếp thị về sản phẩm/ dịch vụ đến với khách hàng. Kinh doanh hiệu quả, cần hoạt động quảng cáo thương mại, nhằm tăng cơ hội bán hàng, cạnh tranh. Cạnh tranh giữa các quảng cáo là rất lớn, để quản lý và đảm bảo tính minh bạch, quyền lợi người tiêu dùng, nhà nước kiểm soát các loại hình quảng cáo thương mại.

Luật quảng cáo năm 2012 với những quy định rõ ràng về giấy phép quảng cáo, các loại hình quảng cáo thương mại được phép và bị cấm. Doanh nghiệp muốn thực hiện quảng cáo tiếp cận khách hàng, cần tìm hiểu về sản phẩm/ dịch vụ và chiến lược quảng cáo của mình có nằm trong phạm vi bị cấm hay không.

Hiểu về đặc điểm quảng cáo thương mại theo quy định

Quảng cáo thương mại là chiến lược tiếp thị và giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng. Doanh nghiệp lên kế hoạch và chiến lược phù hợp với loại hình sản phẩm, dịch vụ của đơn vị cung cấp. Tuy nhiên, cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nhà nước có quy định rõ ràng về quảng cáo thương mại, nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch của thị trường. Đặc điểm của quảng cáo thương mại cụ thể:

  • Chủ thể thực hiện quảng cáo thương mại là thương nhân, doanh nghiệp hoặc thuê đơn vị tiến hành quảng cáo để hỗ trợ hoạt động kinh doanh. 
  • Sử dụng các công cụ, phương tiện: hình ảnh, âm thanh, từ ngữ… thông qua sách báo, ấn phẩm, video… để tiến hành quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, khách hàng theo mục đích của đơn vị. 
  • Mục tiêu cuối cùng của chiến lược quảng cáo thương mại là tìm kiếm cơ hội, khách hàng mua – bán sản phẩm/ dịch vụ của đơn vị, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Yêu cầu nội dung quảng cáo thương mại cần đáp ứng các tiêu chuẩn về: nội dung chính xác, đúng sự thật, không gây nhầm lẫn cho khách hàng. Không sử dụng hình ảnh, so sánh, kích động đến các cá nhân, chủ thể hay đối thủ khác trên thị trường. Nội dung không gây nhầm lẫn với các thương hiệu khác.

Loại hình quảng cáo thương mại không được thực hiện

Quảng cáo thương mại được nhà nước quy định rõ ràng, trong luật quảng cáo 2012. Với những loại hình được phép và không được phép quảng cáo. Các loại hình quảng cáo thương mại không được phép thực hiện như:

  • Quảng cáo làm tiết lộ nội dung bí mật, ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền quốc gia hay trật tự xã hội.
  • Quảng cáo có nội dung hoặc sử dụng phương tiện trái với truyền thống văn hóa, xã hội, thuần phong, mỹ tục.
  • Quảng cáo các loại hình sản phẩm, dịch vụ nằm trong danh mục cấm kinh doanh theo quy định của nhà nước.
  • Quảng cáo rượu, bia có nồng độ cồn trên 30 độ, thuốc lá hoặc các sản phẩm chưa được cấp phép kinh doanh tại thời điểm quảng cáo.
  • Quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh, so sánh trực tiếp với đối thủ và thương nhân khác.
  • Quảng cáo sai sự thật về sản phẩm, dịch vụ khiến khách hàng hiểu nhầm và chọn mua sản phẩm.
  • Quảng cáo vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ, sử dụng hình ảnh của các đơn vị khác khi chưa được sự đồng ý.

Doanh nghiệp cần hiểu về quy định về quảng cáo, tuân thủ hướng dẫn để thực hiện chiến lược quảng cáo phù hợp. Với các sản phẩm không nằm trong danh sách bị cấm, nhưng cần xin giấy phép quảng cáo cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để được xét duyệt. 

Luật Toàn Long tư vấn về quy định quảng cáo, xin giấy phép quảng cáo trên internet, quảng cáo biển hiệu… giúp doanh nghiệp thực hiện chiến lược quảng cáo thuận lợi, tuân thủ pháp luật.