THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

0 Comments

1.Căn cứ pháp lý :

– Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

-Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 của liênBộ: Công an – Ngoại giao  hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP.

-Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005  của Bộ Tài chính sửa đổi  bổ sungThông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/04/2003  quy định chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng  lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh,xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

2. Cơ quan tiến hành làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông :

– Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú

l Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu:

a.Đối với người là cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan,tổ chức,doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân (kể cả người làm công theo chế độ hợp đồng từ 1 năm trở lên và những người được cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cử sang làm việc tại các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam), hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gồm:

 THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

-01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu của Bộ Công an), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý;

-Văn bản cử đi nước ngoài về việc công hoặc cho phép đi nước ngoài về việc riêng của người có thẩm quyền cử hoặc cho phép người đi nước ngoài.

b.Đối với nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài,doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, hồ sơ đề nghị gồm:

-01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu của Bộ Công an), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn;

-Văn bản cử đi nước ngoài về việc công hoặc cho phép đi nước ngoài về việc riêng của Thủ trưởng doanh nghiệp.

c. Đối với những người không thuộc điểm a và b nêu trên, hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gồm:

-02 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu của Bộ Công an), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, nơi đăngký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn;

d. Đối với trẻ em dưới 16 tuổi đi ra nước ngoài cùng cha,mẹ hoặc người đỡ đầu, nếu cha, mẹ hoặc người đỡ đầu có yêu cầu được cấp chung hộ chiếu thì khai chung vào Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu của mình.

3. Thời gian giải quyết:

Tối đa là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Lệ phí:

Lệ phí cấp hộ chiếu lần đầu hoặc hộ chiếu hết hạn là 200.000đ/quyển.

* Lưu ý:  Ảnh  chụp để làm hộ chiếu phải đảm bảo các yêu cầu sau:

-Ảnh màu, chụp chưa quá 01 năm, cỡ 4×6 cm (người dưới 16tuổi đi cùng hộchiếu của bố, mẹ hoặc người đỡ đầu thì nộp ảnh cỡ 3×4 cm);

– Đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ vành tai; không đeo kính, trang phục tác phong nghiêm túc, lịch sự.

– Ảnh được chụp trên phông nền màu sáng (không phải phông nền màu sẫm như hiện nay thường dùng).